Katılımcılarda öncelikle; problem, amaç, varsa hipotez, yöntem ve kapsam bölümlerini içeren; 500-600 kelime arası özet metin göndermeleri istenmektedir. Özet bölümleri kabul edilen araştırmacılar tam metin bildiri ile katılabileceklerdir.  

 

Özet Metin Formatı

 

 • Özetler Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmalıdır.
 • Özetlerin hemen üzerinde ortalanmış ve sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde Türkçe ve İngilizce başlıklar yer almalıdır. 
 • Bildiri başlıklarının 14 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özet metinler 1,5 satır aralığında ve iki yana yaslanmış olarak hazırlanmalıdır. 
 • ÖZet metinlerin altında anahtar kelimeler yer almalıdır. 
 • Anahtar kelimeler küçük harf kullanılarak yazılmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır. 
 • Kaynakça APA-7 formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. 
 • Metin, yazarın kimlik ve kurum bilgilerini içermemelidir. 
 • Yazar, kurum ve iletişim bilgileri ayrıca hazırlanacak bir başlık sayfasında belirtilmelidir. 

 

Başlık sayfasında yer alması gereken bilgiler

 

 • Bildirinin Türkçe ve İngilizce başlıkları
 • Yazar isimleri ve ünvanları
 • Yazarların çalıştıkları kurum bilgileri (Üniversite ve bölüm) ve adresleri
 • Yazarların e-posta adresleri, telefon numaraları ve ORCID numaraları
 • Birden fazla yazarlı bildirilerde "sorumlu yazar" belirtilmelidir. 

 

Özetlerin Gönderilmesi ve Değerlendirme Süreci 

 

 • Word formatında hazırlanan özet metinler ve başlık sayfası "aslihan.unal@kapadokya.edu.tr" adresine gönderilmelidir. 
 • Özet metin son gönderim tarihi 30 OCak 2022'dir. 
 • Bildiri özetleri bilim kurulu tarafından çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilecektir. 
 • Değerlendirme sonucunda kabul edilen özet metinler 1 Mart 2022 tarihinde açıklanacaktır. 
 • Özet metinleri kabul edilen yazarlardan tam metin gönderilmesi istenmektdir.