Kongrenin statüsü

 

Kongremiz uluslararası katılımlı, fakat "ulusal" bir kongredir. Dolayısıyla, göndereceğiniz bildirilerin kabul edilerek bildiri kitabında basılması durumunda size 2 puan katkısı olacaktır (Bkz. https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2021-ocak-donemi/basvuru-sartlari/TA_Tablo11_2021O_10032020.pdf  Tablo 11. Madde 8, b bendi.)

 

Teşvik kriteri

 

- Kongremiz "Akademik Teşvik Yönetmeliği" ne göre uluslararası özellikte bilimsel toplantı kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla teşvik verilmemektedir.  Fakat bazı vakıf üniversiteleri, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan tam metin bildirilere teşvik ödemesi yapmaktadır. Bu durumu kurumunuzla görüşebilirsiniz. 

 

Bildiri kitabı ve anlaşmalı dergiler

 

-Kongre sonucunda kabul edilen tüm bildiriler ISBN ve e-ISBN kodlarına sahip matbu ve elektronik kitap olarak yayımlanacaktır. Kongre e-kitabı kongre web sitesi Ve Kapadokya Üniversitesi açık erişim sistemi üzerinden erişime açılacaktır. 

 

- Kongremiz sonucunda kabul edilen bildiriler içerisinden seçilen bildiriler anlaşmalı olduğumuz dergilere gönderilerek değerlendirme sürecine alınacaktır.