Anlaşmalı olduğumuz dergiler

 

 

 

Acta Infologica

 

 

 

 

Derginin değerlendirme şartları

 

  • Kongreden gelen çalışmaların başlık özet ve içerik anlamında geliştirilmiş halinin dergi sistemimize yüklenmesi gerekmektedir.
  • Kongreden gelen çalışmalar dergi sistemimizde tekrar kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Bu hakemlerden biri kongrede çalışmayı değerlendiren hakemlerden biri olabilir.
  • Dergimiz için belirlenen aday çalışmalar editör kurulumuz tarafından ön incelemeden geçirilecek olup, kapsam olarak uygun görülenler hakem değerlendirme sürecine alınacaktır.
  • Dergimiz uluslararasılaşma sürecinde olduğunda yazarlardan makale dili İngilizce olarak talep edilebilir.
  • Yapısal olarak dergimizin talep ettiği biçimde sisteme yükleme yapılması gerekmektedir.
  • Kabul edilen bildirilerde dipnot olarak kongrede sunulduğu bilgisi yer alacaktır.

 

Derginin tarandığı dizin

 

TR Dizin

 

 Bilişim Teknolojileri Dergisi

 

 

 

Derginin değerlendirme şartları

 

  • Seçilen bildirilerin Bilişim Teknolojileri Dergisi'nin temel çalışma alanlarında olması gerekmektedir.
  • Seçilen bildiriler Bilişim Teknolojileri Dergisi'nin yazım formatında hazırlanıp sistemimize gönderilmesi gerekmektedir.
  • Seçilen bildirilerin en az %70 genişletilmesi gerekmektedir.
  • Seçilen bildiriler Bilişim Teknolojileri Dergisi tarafından tekrardan hızlandırılmış ön değerlendirme ve hakem sürecine sokulacaktır.

 

Not: Genel sürecimizin Linki Aşağıya eklenmiştir.

 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gazibtd/policy

 

Derginin tarandığı dizin

 

TR Dizin

 

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

 

 

Derginin tarandığı dizin

 

TR Dizin 

Text...