İş Dünyasında Yapay Zekâ-İnsan Etkileşimi Kongresi

 

Congress of Artificial Intelligence-Human Interaction in Business

 

AIHB-2022

 

“Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir.” | Alan Kay

 

 

Dünyada, yapay zekâ teknolojisinde yaşanan üstel gelişmeler ile birlikte sosyal dünyada, iş dünyasında ve akademi dünyasında köklü bir değişimin yaşanması beklenmektedir. II. Makine Çağı, Yapay Zekâ Çağı, İnsanlık 3.0 ve benzeri isimlerle adlandırılan bu yeni çağ ile bu zamana kadar yerleşik olan alışkanlıklarımız, iş yapış şekillerimiz, kavramlarımız ve tanımlarımız bugünden de hissettiğimiz üzere ‘değişecektir’. Bugün, sosyal ve akademik çevreler yeni çağın getireceklerini tartışmaktadır. Bilgisayar bilimci Alan Kay’in sözleriyle “geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir.” Bugün alacağımız kararlar ve atacağımız adımlar dünyamızın geleceğini belirleyecektir. Eşiğinde olduğumuz bu yeni çağda yapay zekânın nasıl bir rol üstleneceği ve insanoğlu ile nasıl bir etkileşim içerisinde olacağı, sağlam temellere dayanarak yapacağımız öngörüler ve atacağımız adımlar sonucunda belirlenebilir. Kongremiz, bu problem üzerinde temellenmiştir.

 

Kongrenin ana konularını ise;

  • Yapay zekânın mevcut durumda iş dünyasında kullanım alanları ve etkileri,
  • Yapay zekânın gelecekte iş dünyasında alabileceği roller ve
  • Yapay zekânın insanlar ile etkileşimi oluşturmaktadır.

 

Kongrenin amacı

Kongrede, belirlenen konu başlıklarının tartışılarak iş dünyasında yapay zekâ-insan etkileşimi hakkında yapılacak öngörülere katkıda bulunulması beklenmektedir. 

 

Kongrenin dili

Türkçe-İngilizce

 

Kongre yeri

Kapadokya Üniversitesi, Ürgüp Mustafapaşa Yerleşkesi.  

 

İletişim

Dr. Aslıhan Ünal

E-posta 1: aihb@kapadokya.edu.tr

E-posta 2: aslihan.unal@kapadokya.edu.tr

Kongre web sitesi: aihb.kapadokya.edu.tr

 

Bildiri kitabı

Kongre uluslararası katılımlıdır. Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış tam metin bildiriler kabul edilecek; kabul edilen bildiriler basılı kitap ve e-kitap olarak yayımlanacaktır.

 

Bildirilerin değerlendirilmesi

Yazarlardan öncelikle; problem, amaç, varsa hipotez, yöntem ve kapsam bölümlerini içeren, 500-600 kelime arası özet metin göndermeleri istenmektedir. Özet bölümleri kabul edilen araştırmacılar tam metin bildiri ile katılabileceklerdir. Bildiriler çift kör hakem yöntemi ile özetler üzerinden değerlendirilecek; özet metni ile uyumlu olmayan tam metin bildiriler kabul edilmeyecektir.